Krzysztof Marciniak, ITN

Envariabelanalys II (TNIU23) vt1 2012 för BI1


Kursinformation

Matteteket – en matteverkstad för studenter.

Ett bra förslag studieteknik.


Kursens schema

Kursplan (= det vi skall arbeta med under kursens gång. Skriv ut och ta med!)

Föreläsning 8 = Statistikföreläsning (med uppgifter). Skriv ut den!

Gamla tentor med lösningar (obs: TNIU23 är egentligen den andra delen av den numera nedlagda TNIU70).

Gamla kontrollskrivningar med lösningar (se ”obs:” ovan)

Kontrollskrivningen KTR1 den 2 februari 2012 med lösningar och resultat.

Repetitionsfrågor inför tentamen. Läs och begrunda!

Jämförelse mellan upplaga 1 och 2 av kursboken.

Tentamen TEN1 TNIU23 2012-03-06 med lösningar.

Tentamen TEN1 TNIU23 2012-05-21 med lösningar.

Tentamen TEN1 TNIU23 2012-08-18 med lösningar.


senast ändrad: 2012-08-20 kl. 11:30

Till hemsidan